Natuurpunt Ternat


Steenvoorde (middelgroot gebied - tussen 10 en 50 ha)


De Bellebeek-Steenvoordebeekvallei is relatief weinig bebost.  Ter hoogte van het reservaat vinden we een iets grotere bebossing, met enkele oudere bossen en enkele hectaren jonge populierenaanplant.  De alluviale vlakte heeft een vrij gesloten landschap omwille van de populierenaanplanten en de populierenrijen rond de weilanden.  Het weilandcomplex is gelegen op zware gronden.  Om de afwatering vanuit landbouwoogpunt te verbeteren zijn er veel sloten.  Er zijn nog een aantal kleine moerassen vooral veel natte ruigten te vinden.

De Bellebeek ligt op ongeveer 15 m hoogte en kent een klein verval.  Binnen de uitbreigingszone vinden we een heuveltje van ongeveer 20 m.

Ten noorden van het gebied vinden we de Morette: een 60 m hoge heuvel waarop een oude windmolen staat.  Ten westen vinden we een groot weidegebied met drassige plekken met een watermolen en vijver, die vroeger eigendom was van de Abdij van Affligem.

Binnen het gebied vinden we verschillende vegetatietypes: akkers, soortenrijke tot soortenarme graslanden, ruigten, moerasgebieden, valeibossen en eikenbossen.

Het gebied ligt geprangd tussen de Lombeekstraat, de Meersstraat, de Assesteenweg en de autosnelweg E40.  Het gebied omvat de valleigronden rond de samenvloeiïng van de Overnellebeek en de Molenbeek met de hoger gelegen drogere 'heuvel'.

Aanduiding op het gewestplan: gedeeltelijk Natuur- en Bosgebied, gedeeltelijk LWAG;

Andere beschermingsmaatregelen: in habitatrichtlijngebied (natura 2000 gebied), gedeeltelijk in VEN gebied.

Conservator: Luc Platteau, d'Hoef 4  1741 Wambeek 02/582.47.18.