Natuurpunt Ternat


Opalfenepoel


 
Om met de deur in huis te vallen, dit is zowat de grootste kikkerpoel in het Pajottenland, naast een vroegere stortplaats.

Het gebeurde allemaal voor de jaren 90 van vorige eeuw: hele vrachtwagens bouwafval werden in het “rotte” gebied gestort in de stille hoop om het zo bouwrijp te maken. Je hoeft er echt niet veel moeite voor te doen om dit verleden te ontdekken: her en der komt de afval nog aan de oppervlakte, je merkt nog waar een vrachtwagen zijn lading los liet om het vervolgens te camoufleren met een laagje grond. Door de kunstmatige niveauverschillen ontstonden er heel wat gevarieerde biotopen van zeer nat tot zeer droog.

Gelukkig werkten deze praktijken op de heupen van enkele buurtbewoners, waaronder de toenmalige bewoners van de watermolen op de Heirbaan. Vele protesten en pv’s later werd dit sluikstorten een halt toegeroepen en de natuur nam het gebied weer over.

In 1995 organiseerde Natuurpunt Ternat (toen nog Natuurreservaten afdeling Ternat) er zijn eerste opennatuurdag. Meer dan 200 bezoekers leerden dan dit gebiedje rond de poel kennen.

2004 maakte het allemaal wat zekerder. De gemeente Ternat kocht 2ha natuurgebied op.
 
Ø Ternat koopt 2 ha natuur
 
Het leuke aan ooit verwaarloosde gebieden is de spontane herbebossingen waardoor de vroegere monocultuur van canadabos plaats maakte voor waterminnaars als wilg en els, onderbouwd door o.a. meidoorn en vlier.
 
Oude bewoners van de Heirbaan wisten te vertellen dat dit vroeger een heel nat gebied was, waarin je best enkel in de winter op de bevroren ondergrond ronddwaalde. Dan gingen ze erin om gerief- en brandhout te hakken. De rest van het jaar was het een natuurlijk overstromingsgebied/ spaarbekken dat Ternat beschermde voor overstromingen.

Niet enkel het water van de Steenvoorde beek bracht water aan, maar ook bronnen die er opwellen. Dit vele water is natuurlijk een droom voor vele soorten amfibieën. Omdat bij de paddentrekken over de Heirbaan vele amfibieën sneuvelden startte de buurtbewoners met steun van Natuurpunt Ternat (toen Natuurreservaten afdeling Ternat) overzetacties. Met een zaklamp en een emmer, verkleumde vingers werden amfibieën van de baan geplukt en naar de veilige overkant gebracht. Jaargang 1995 leverde 1500 overgezette amfibieën op.

Na gesprekken met de gemeente werden er amfibieëntunnels aangelegd, die ondertussen ongeveer verdwenen zijn. Jaarlijks worden er nu  door Natuurpunt Ternat amfibieënschermen gezet.
 
Ø Amfibieënschermen plaatsen met Natuurpunt
 
Wandelen naar en langs de Neeralfenepoel.
  • Afstand: 5km
  • Bij nat weer best vochtbestendig schoeisel
  • Toegankelijk voor kinderwagen
We vertrekken op de markt van Ternat. Je oriënteert je naar het smalste deel en gaat richting vroeger gemeentehuis, oude kasteeltje La Mot. Je laat het kasteeltje rechts liggen en houdt op de splitsing links aan. Je vervolgt tot aan de spoorwegberm en gaat naar rechts en loopt in de Reukenstraat. Net na tuinbedrijf Vermeir, volg je links onder het spoorwegbrugje door en je wandelt naar rechts. Je loopt tussen de spoorweg en het geboortebos. Je blijft de spoorweg volgen en de weg slingert naar links.

Boven kom je aan de Heirbaan en je neemt links bergafwaarts. (Je kan even naar rechts om vanaf de spoorwegbrug een mooi panorama te bewonderen).

Je volgt de slingerende Heirbaan tot je aan het brugje over de Steenvoordebeek komt. Rechts van de weg heb je ondertussen al het infobord van de Opalfenepoel gezien en kan je de voetweg tot aan de kijkwand volgen en genieten van zoveel moois. Denk eraan om tussen maart en juli de rust te bewaren: vele vogels zijn ijverig voor hun nageslacht in de weer en appreciëren dan maar matig lawaaierige bezoekers.

Terug op de Heirbaan ga je naar rechts en komt langs de watermolen. Je vervolgt de Heirbaan. Op de splitsing hou je links aan en neemt de eerste baan links: Boterwegstraat. Op T-kruispunt terug naar links de Boterweg volgen. Volgend T-kruispunt terug naar links en je komt opnieuw in de Boterstraat. Deze blijf je volgen en komt via een wegversmalling langs een (Steenvoorde)beekbegeleidende bosstrook en belandt in de geboorteboomgaard.

Terug naar rechts, onder brugje , langs spoorweg naar centrum Ternat waar het moeilijk kiezen wordt uit de diverse horecazaken.