Natuurpunt Ternat


Dronkenborre (klein gebied - minder dan 10 ha)


Dronkenborre is gelegen in de beekvallei van de Molenbeek.Het Dronkenborrebos bevindt zich in de diepte van de vallei en wat hogerop komt men aan het Doornveld en de oude steenbakkerij die momenteel dienst doet als gemeentelijk containerpark. We bevinden ons in de deelgemeente Wambeek en de grenzen van dit gebied zijn de Dronkenborrestraat, de Vianestraat en de spoorweg Gent-Brussel.  Langsheen de Dronkenborre loopt een pad dat de Vianestraat met de Dronkenborrestraat verbindt.

De naam Dronkenborre is afgeleid van Verdronken Borre wat staat voor verdronken of verstopte bron.

Historisch gezien kan men stellen dat dit een overblijfsel is van een aaneenschakeling van bos- en vijvergebieden.  Dit is na te gaan op oudere kaarten waaronder de Ferrariskaarten van 1771 - 1778.

Juist omdat het een waardevol bronnengebied is, is er volgende flora te ontdekken: Paarbladig goudveil en Verspreidbladig goudveil (vertoeft alleen in zuiver bronwater), Dotterbloemen, Slanke sleutelbloem, Speenkruid, Bosanemoon, Moeasstreepzaad en Muskuskruid.

Via een lijnvormig landschapselement, de sterk begroeide spoorwegberm met vrij grote variatie aan plantengroei, is het Dronkenborrebos verbonden met de Kouterbroeken, een gemeentelijk reservaat.  Ook de 'Kouterbroeken' is een beekbegeleidend bos.  Als men de beekloop die de Kouterbroeken begeleidt, zou volgen, dan komt men via de pastorale weiden tot in het centrum van Ternat bij het domein van Kruikenburg.  Dit domein is eigendom van de gemeente en herbergt een waardevol bos- en weidegebied.

Tussen de beide beekbegeleidende bossen legde de geemeente ook nog het Paepenveldbos aan, dat daardoor he containerpark en de gemeentediensten afschermt van het landschap.

Beheer

Natuurwaarden in de brede zin vormen een essentieel gemeenschapsgoed.  Het behoud, beheer en ontwikkeling ervan voor de gemeenschap en voor toekomstige generaties is een ecologische noodzaak en een ethische plicht.  Naast de inzet voor de algemene natuurkwaliteit geldt dit in het bijzonder voor de ecologisch belangrijke,  educatieve interessante of zeldzame en kwetsbare natuurwaarden.  Natuurpunt Ternat wil deze onder meer vijwaren door natuurgebieden veilig te stellen, in beheer te nemen en verder te ontwikkelen en op te komen voor de ruimtelijke en milieucondities voor de duurzame instandhouding en optimale ontwikkeling van deze natuurwaarden.

Conservator: Luc Platteau, d'Hoef 4  1741 Wambeek 02/582.47.18